Fakta om grundläggning

Annons:

Husets grundläggning har tre huvudsakliga uppgifter – att hålla borta radon och fukt, att bära upp huset och dess stomme samt i vissa fall bidra till isoleringen av huset.

Trots att det finns flera beprövade grundläggningstekniker och mycket forskning kring ämnet så har man till dagens datum inte till 100% kunnat utveckla någon grundläggningsteknik som bevisats vara fri från fuktproblem. Däremot så har man gjort stora framsteg med tiden och kunnat eliminera många av de större problemen.

Det finns dock fler problem än fukt som är relaterat till husets grundläggning, som t.ex. problem med bärigheten och skador orsakat av sättningar. Denna typen av problem är främst vanligt förekommande när man grundläggar på sank- och lermark där man har begränsat djup på grundläggningen. Mark med högt fuktinnehåll kan få problem vid stark och långvarig kyla och då utsättas för s.k. tjälhävning som kan ge upphov till sättningar i marken och bidra till skador på huset.

Beroende på vilken typ av hus man ska bygga och var man ska bygga det så finns det olika typer av grundläggningar att välja mellan.

Annons:

information om olika husgrunder