Källare

Annons:

Husgrunden källare påminner en hel del om platta på mark men den har också ett utrymme med ståhöjd ovanför plattan, samt väggar som är täckta av markytor med underliggande dräneringsmassor.

Precis som för platta på mark bör källaren vara isolerad på sin yttre sida för att den ska kunna fungera fuktmässigt. Dessutom bör källarens konstruktion och inre isolering mot ytterväggen inte bestå av fuktabsorberande material. Viktigt är också tillgången till en väl fungerande dränering då en stor del av huset står under markytan.

Annons:

information om olika husgrunder