Krypgrund

Annons:

Krypgrund är en form av grundläggning där man har ett mellanrum mellan marken och utsidan av husets golv. Den gamla och oskyddade varianten av krypgrunden anses vara en riskkonstruktion och drabba ofta av röta och mögel.

Under 90-talet grundlades över hälften av husen i Sverige med krypgrund, mycket beroende av uppmärksamheten kring fuktproblem med platta på mark. Den senaste tiden har det svängt en del så att nu anläggs omkring 30% av husen med krypgrund. Denna svängning beror också på en rapport, denna gång om att krypgrunder kan ge upphov till fuktproblem. En krypgrund ska ha en kryphöjd av minst 60 cm. I äldre konstruktioner kan detta mått dock vara lägre.

Annons:

information om olika husgrunder