Platta på mark

Annons:

Platta på mark är en förhållandevis enkel form utav grundläggning. Här gjuts en betongkonstruktion direkt på marken utan förekomst av något underliggande utrymme. Framför allt är platta på mark en vanlig form av grundläggning i varmare klimat, helst där risken för tjälhävning är minimal eller obefintlig. En anledning till att man gärna använder platta på mark är för att slippa termiter som angriper bjälklag konstruerade av trä. Platta på mark har blivit en populär form av husgrund att använda sig av på senare tid och används flitigt vid konstruktion av småhus, industri och jordbruk.

Annons:

information om olika husgrunder